+31(0)6 184 517 12

info@vincentbothof.nl

Projectcommunicatie vanuit uw belangen met een technische achtergrond.

Diensten

Tijdens een project kan veel mis gaan. Of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw, onderhoud of verhuizing, uit allerlei hoeken kunnen vertragingen en kostenoverschrijdingen ontstaan. Het is daarom gebruikelijk dat een projectmanager of projectleider het project overziet.

Maar is dat voor u als klant voldoende toezicht? Kunt u er voldoende van op aan dat een ander bedrijf dat niet dezelfde belangen heeft als u, vooral voor uw belangen zorgt, en niet probeert hun eigen belangen na te streven zonder die van u teveel te schaden?

Dat is waar Vincent Bothof van pas komt. Wij houden als externe partij, toezicht vanuit de opdrachtgever, om te zorgen dat de communicatie met uitvoerende partijen zo goed mogelijk verloopt, en dat belangen met elkaar in overeenstemming zijn.

Wat ons anders maakt, is wat onze diensten zijn. Technische expertise die een communicatiebureau niet heeft. Ruimtelijke analyse die een ingenieursbureau niet als kerntaak heeft. Een perspectief dat een projectmanager van de uitvoerder niet heeft. Maar eerst en vooral, hart voor uw belangen bij het begeleiden van uw project.

Praktijkvoorbeeld

Een opdrachtgever nam contact met ons op. Hij had een conflict met de aannemer van een project, die weigerde om de verantwoordelijkheid voor een vertraging en schade aan zijn pand op zich te nemen. De aannemer op zijn beurt voelde zich hierin volledig gerechtvaardigd. Een conflict dreigde, die het onderhoud stil had kunnen leggen.

Door onze rol als begeleider vanuit de opdrachtgever, konden we als het ware ‘vanuit buiten’ de standpunten vergelijken. Al snel bleek dat de aannemer vast had gesteld dat een derde bedrijf in het verleden de schade had aangericht, en daarmee de aansprakelijkheid droeg, maar dit was niet duidelijk overgekomen.

Nu dit bekend was waren de partijen het eens, en de uitvoer van het project kon volgens schema doorgaan.


Onze flash of genius

Vincent:

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in zowel nieuwbouwprojecten, technisch beheer van gebouwen, advies diensten en in commerciële werkzaamheden. Hierin is mij herhaaldelijk hetzelfde opgevallen. Namelijk dat de communicatie tussen opdrachtgevers, uitvoerende- en adviserende partijen van groot belang is.

Mede door deze bevindingen in de praktijk, heb ik na het volgen van een aantal technische opleidingen besloten een opleiding te volgen in Management, met de specialisatie in Marketing en Communicatie. Met deze unieke combinatie van zowel technische bekwaamheid als kennis op het gebied van communicatie heb ik de stap genomen op Vincent Bothof Technisch Commercieel op te richten. Vincent Bothof Technisch Commercieel heeft de doelstelling te fungeren als communicatie persoon tussen opdrachtgevers en aannemers.

Thomas:

Wat mij opviel in het bedrijfsleven en de bouwsector in bijzonder, was dat de belangen die worden nagestreefd en bij wie de verantwoordelijkheid daarvoor ligt, soms niet met elkaar in overeenstemming zijn. Deze soms tegenstelde belangen en mismatch in motivaties zorgt soms voor problemen. “Waarom kan dit niet efficiënter?” of “Waarom kunnen we dit probleem niet voorkomen?” kreeg af en toe rare antwoorden als “Ja maar zo doen we het altijd al” of “Maar om dat te voorkomen moeten we zoveel doen en veranderen.."

In mijn ervaring komt het meestal door communicatieproblemen dat dit soort misverstanden of conflicten ontstaan. Het komt onverwacht vaak voor dat iedereen het in principe met elkaar eens is, maar er desondanks conflicten ontstaan.

Vanuit mijn achtergrond in de geografie ben ik gewend om analytisch te denken, in de context. Niet alleen kijken naar het object, maar het proces en de context.

Toen Vincent Bothof zijn bedrijf aan mij voorstelde was mijn eerste reactie dan ook ‘Ja, logisch verhaal. Waarom doet heel Nederland dit nog niet?’

Sindsdien ga ik ervoor om dit idee, dit streven naar efficiency en het voorkomen van communicatieproblemen toe te passen op de projecten waar wij aan werken.


KANTOOR:

Weltevreden 4C,
3731 AL, De Bilt

+31(0)6 184 517 12
info@vincentbothof.nl